Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Parę słów o tzw. „ładzie przestrzennym”

Aktualne przepisy o planowaniu przestrzennym wyznaczają proste, podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego, min. : Uwzględnianie kontekstu sąsiedniej zabudowy. Dopuszczalna wysokość budynków. Określona szerokość elewacji frontowej. Spadki dachów i ich rodzaj. i inne....