Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Apartamentowiec w Kaliszu | ul. Widok

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Kaliszu w strefie ochrony konserwatorskiej, opracowany w 2013 roku. Architektura o charakterze minimalistycznym ze swobodnie kształtowaną kompozycją elewacji frontowej, wciąga w grę kompozycyjną sąsiedni modernistyczny obiekt. Architektura projektowanego budynku, świadomie skontrastowana z historycznym charakterem pierzei ul. Widok podkreśla walory historyczne istniejących obiektów.