Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu

Przedmiotem opracowania objęto trzy sale lekcyjne: matematyczną, języka polskiego i nauczania początkowego. Projekt zakłada odejście od typowej estetyki sal lekcyjnych i podniesienie standardu funkcjonalnego oraz wizualnego. Elementy dekoracji każdego z pomieszczeń nawiązują do przedmiotu nauczania w danej sali. Ilość mebli oraz ich rodzaj dostosowano do potrzeb jakie wynikają ze specyfiki nauczanych przedmiotów. Materiały wykończeniowe jakie zastosowano w obu salach lekcyjnych zapewniają trwałość i łatwość utrzymania pomieszczeń w czystości.
Data realizacji: 2017 r.