Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Modernizacja stołówki w ZS nr 7 w Kaliszu

Projekt zakładał przekształcenie stołówki w salę wielofunkcyjną, w tym multimedialną oraz konsumpcyjną. Jednym z założeń był podniesienie walorów estetycznych oraz odejście od typowej estetyki szkolnych stołówek. W realizacji projektu zostały w dużej mierze wykorzystane materiały i elementy wyposażenia będące w posiadaniu szkoły jak np. krzesła, stelaże pod blaty stołów, elementy wentylacyjne, których estetyka została podniesiona prostymi metodami i zaadaptowana na potrzeby wnętrza.