Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Plac Rozmarek

Plac zaprojektowany na zlecenie Miasta Kalisza w setną rocznicę jego zburzenia. Plac usytuowany w dawnej dzielnicy żydowskiej w sąsiedztwie dawnej synagogi, pełnił funkcję targowiska. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i zachowaną ikonografią plac był otwarty na ul. Przechodnią i ul. Targową. Urbanistycznie przestrzeń placu kształtują ustalone przez projektantów osie: budynku dawnej szkoły żydowskiej oraz ryzalit tylnej elewacji nieistniejącej synagogi (pokrywający się z ryzalitem dzisiejszego budynku banku). Zarówno układ komunikacyjny jak i elementy przestrzenne oraz iluminacja świetlna podkreślają te osie. Projekt zakładał funkcję upamiętniającą zburzenie przez Niemców Miasta Kalisza, w tym: synagogi i dzielnicy żydowskiej oraz funkcję odpoczynku i rekreacji. Jednym z założeń projektu było otwarcie przestrzeni placu co umożliwia organizację imprez okolicznościowych. W tym celu część krzewów znajdujących się dawniej na środku przestrzeni przesadzono na obrzeża. Powierzchnię placu zajmuje: projektowana oraz istniejąca zieleń niska i wysoka w 50%. Pozostałe 50% powierzchni przeznaczono na: elementy wystawiennicze (wykonane z gabionów zasypanych gruzem ceglanym, symbolizującym gruzy zburzonego miasta), na komunikację pieszą wykonaną z kostki granitowej, ławki, tablice pamiątkową oraz medalion Kalisz-Feniks 1914-2014.