Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Rewitalizacja ciągów pieszych i Rynku Głównego kaliskiej Starówki

Inwestor, Miasto Kalisz, wytypował trzy główne ciągi komunikacyjne i Rynek Główny do opracowania projektu rewitalizacji nawierzchni. Główną ideą jest wyłączenie przestrzeni z ruchu kołowego z wyjątkiem ruchu incydentalnego, dostawczego i służb. Rynek Główny zostaje uwolniony od elementów przeszkadzających w organizowaniu imprez i swobodnych spotkań mieszkańców. Projekt przewiduje stworzenie po badaniach archeologicznych pod płytą Rynku i Ratuszem, muzeum Miasta Kalisza, z punktem informacji turystycznej, gastronomią, sanitariatami, itp. W rynku zaprojektowano również posadzkową fontannę multimedialną. Na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego, proponujemy umieszczenie bogatego programu przestrzenno-funkcjonalnego, miejsc odpoczynku, swobodnego dostępu do usług, handlu oraz gastronomii z ogródkami letnimi. Zakłada się przejście na nawierzchnie gładkie, łatwe dla ruchu pieszego, w materiałach kamiennych - trwałych, z wykorzystaniem materiałów historycznych. Proponuje się oświetlenie stylowe, iluminacyjne i multimedialne na obszarze objętym opracowaniem. W przestrzeń zostaje również wprowadzona duża ilość zieleni w postaci drzew oraz zieleni parterowej.