Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Klub golfowy w Kaliszu

Na obszarze należącym do Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego opracowano projekt koncepcyjny pola oraz domu klubowego, w którym umieszczono funkcje takie jak: recepcja, szatnie, sklep, hotel oraz pomieszczenia utrzymania pola. Budynek został zaprojektowany jako przedłużenie wału przeciwpowodziowego, jednocześnie wyniesiony jest ponad teren na słupach, dzięki czemu nie jest narażony na sezonowe zalewanie przez rzekę Prosnę. Obiekt przekryty jest warstwą ziemi, co sprawia, że od strony ciągu pieszo-rekreacyjnego widoczny jest jako powierzchnia trawiasta z wpisaną w nią bryłą kopuły wejściowej. Projekt koncepcyjny opracowany w 2010 roku.