Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Budynek biurowo-produkcyjny firmy Nestauri w Wołczynie

Siedziba i zakład produkcyjny firmy Nestauri zaprojektowane zostały w miejscowości Wołczyn na terenach dawnego zakładu przemysłu lniarskiego. Ze względu na sąsiadujący z projektowanymi budynkami poprzemysłowy, ceglany obiekt historyczny, zdecydowano się na nawiązanie do niego formą oraz materiałami. Budynki powiązano ze sobą kompozycyjnie, zmieniając na fragmencie materiał posadzki z szarej kostki na cegłę, kładzioną liniowo. Nawiązano również usytuowaniem parteru budynku biurowego, który położony jest równolegle do układu kompozycyjnego budynku historycznego. Na fragmentach dwóch narożników hali produkcyjnej projektuje się elementy wertykalne wyłożone cegłą rozbiórkową, które w swoim rytmie i formie nawiązują do sąsiedniego, ceglanego budynku historycznego. W elewacji wschodniej przewidziano dwa doki przeładunkowe dla aut ciężarowych. Parter części biurowej zaprojektowany został do wyłożenia cegłą rozbiórkową. Na jego korpusie usytuowano ekspresyjną, wyłożoną czarną okładziną elewacyjną bryłę z dużymi przeszkleniami. Budynek portiera, zintegrowany z ogrodzeniem frontowym nawiązuje estetyką do pozostałych obiektów. Dzięki jego lokalizacji „w ogrodzeniu” możliwy będzie do niego dostęp zarówno z terenu zakładu jak i z drogi publicznej, dzięki czemu będzie możliwa obsługa osób po obu stronach zamkniętej bramy wjazdowej.
Firma Nestauri zajmować się będzie przetwórstwem spożywczym.

Powierzchnia obiektu 1840 m2.
Projekt: 2022 r.