Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Przebudowa i rozbudowa budynku muzeum w Kaliszu

Zakresem projektu objęto budynek Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, składający się z dwóch obiektów. Pierwszy z nich, zabytkowy, przykryty dachem czterospadowym o historycznej elewacji został rozbudowany w drugiej połowie XX wieku o ekspresyjną w formie część modernistyczną z dachem płaskim. W trakcie projektowania elewacji głównym zadaniem było ich uporządkowanie estetyczne i kompozycyjne. Jednocześnie istotne było utrzymanie różnic i nie zatarcie granic pomiędzy obiektem historycznym a współczesnym. W części historycznej zaprojektowano renowację tynków oraz uzupełnienia braków tynkami renowacyjnymi o kolorystyce zbliżonej do historycznej. Prace poprzedzono badaniami podłoża tynkowego, ustalając historyczne wybarwienie tynków. Część stolarki poddano renowacji, a część wymieniono. Na elewacji obiektu pochodzącego z drugiej połowy XX wieku użyto jasnych tynków strukturalnych o surowym wyrazie oraz podkreślono ekspresyjną kompozycję wprowadzając elementy w grafitowym tynku. Od strony sąsiedniej szkoły dobudowano dodatkowe pomieszczenia, kontynuując współczesną estetykę. Dla rozróżnienia obiektów użyto zimnych barw na części współczesnej i ciepłych na historycznej. W części pomieszczeń budynku Muzeum została zmieniona funkcja, a inne pozostały bez zmian. Oprócz części udostępnionej dla zwiedzających zaprojektowano również biura, pracownie, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz pomieszczenie garażowe umożliwiające bezpieczny transport zbiorów. Otwarte patio pomiędzy obiektami zostało zadaszone, w wyniku czego powstało duże pomieszczenie o planowanej funkcji biblioteki. Przeszklenie na styku z budynkiem zabytkowym ukazuje całą jego elewację widoczną od wnętrza. Całość prac objęta była nadzorem Konserwatora Zabytków, co wymagało licznych konsultacji, nietypowych rozwiązań i kompromisów. W budynku zaprojektowano nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz wykonano całkowicie nowy system ochrony pożarowej. Projekt nie obejmował wnętrz budynku.

Realizacja: 2023 r.