Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Przebudowa i rozbudowa zespołu szkół w Lenartowicach

Budynek podlegający przebudowie i rozbudowie składający się z dwóch części położony jest przy malowniczej alei lipowej, ciągnącej się wzdłuż drogi dojazdowej w Lenartowicach. Pierwsza część, w której mieści się przedszkole pochodzi z początku XX wieku i wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Druga, w której mieści się szkoła podstawowa pochodzi z drugiej połowy XX wieku. Założeniem projektu było doprowadzenie obiektów do spójności estetycznej oraz rozbudowa drugiego. Zdecydowano się na podtrzymanie podziału stylowego budynków przy jednoczesnym nawiązaniu kolorystycznym i materiałowym oraz znacznym podniesieniu estetyki obu obiektów. Użyto ciepłej kolorystki oraz płytki elewacyjnej nawiązującej do pokrycia ceramicznego mansardowego dachu części zabytkowej. Dla ujednolicenia estetycznego współczesnej części obiektu zdecydowano się na kontunuowanie rytmu okien z części istniejącej, wprowadzając jednocześnie pionowe podziały, które nawiązują do wertykalnych rytmów sąsiednich drzew. Całość została ujęta w „ceglane ramy”, które spajają podziały elewacji. Obiekt został wyposażony w nowoczesne instalacje elektryczne i sanitarne, między innymi w wysokowydajnościowe rekuperatory punktowe, których zadaniem jest zapewnienie stałego dopływu świeżego, przefiltrowanego powietrza do sal lekcyjnych. Jednocześnie nie powodują one znacznych strat ciepła. Obiekt został zrealizowany i oddany do użytku.

W ramach zadania projektowego nasza pracownia zaprojektowała również wnętrza Zespołu Szkół, które zostały zrealizowane.
Link do zrealizowanych wnętrz przedszkola:
https://wiekiera.com.pl/przedszkole-lenartowicach-realizacja-projektu-wnetrz/
Wnętrza z drugiej części Zespołu Szkół w Lenartowicach pojawią się w kolejnych postach na naszym profilu.

Projekt: 2021 r.
Realizacja: 2023 r.