Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

Konsultacje

Konsultacje społeczne objęte są obowiązkiem ustawowym w czterech podstawowych obszarach: Uchwalanie planów miejscowych. Zmiana granic gmin lub ich przekształcanie. Ustalanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oceny oddziaływania na środowisko (szeroko rozumiane)....